آهنگری در شهرک دانشگاه

در صورتی که نیاز به یک آهنگر ماهر و کاربلد در خصوص ساخت قطعات و محصولات فلزی در شهرک دانشگاه دارید؛ مجموعه تاسیسات 22 در کنار شماست. این مجموعه آماده انجام تمامی امور آهنگری و نصب ورقه های آهن در شهرک دانشگاه می باشد.

رزرو نوبت و مشاوره با ” تاسیسات 22 “

آهنگری در غرب تهران