آهنگری در منطقه 22

در صورتی که نیاز به یک آهنگر ماهر و کاربلد در خصوص ساخت قطعات و محصولات فلزی دارید؛ مجموعه تاسیسات 22 در کنار شماست. این مجموعه آماده انجام تمامی امور آهنگری و نصب ورقه های آهن در غرب تهران می باشد.

رزرو نوبت و مشاوره با ” تاسیسات 22 “

آهنگری در غرب تهران