جوشکاری در الهیه غرب

در صورتی که نیاز به یک آهنگر و جوشکار ماهر و کاربلد در خصوص ساخت قطعات و محصولات فلزی در الهیه غرب دارید؛ مجموعه تاسیسات 22 در کنار شماست. این مجموعه آماده انجام تمامی امور آهنگری و نصب ورقه های آهن در الهیه غرب می باشد.

رزرو نوبت و مشاوره با ” تاسیسات 22 “

آهنگری در غرب تهران