لوله بازکنی و فنرزنی در شهرک دانشگاه

گرفتگی لوله‌های فاضلاب و پایین نرفتن آب، ایجاد بوی نامطبوع و… می‌تواند به یکی از معضلات زندگی روزمره تبدیل شود. در صورتی که نیاز به یک لوله باز کن و فنر زن حرفه‌ای نیاز دارید، مجموعه تاسیسات 22 در کنار شماست. این مجموعه آماده انجام تمامی امور لوله باز کنی در  شهرک دانشگاه می‌باشد.

رزرو نوبت و مشاوره با ” تاسیسات 22 “

لوله بازکنی و فنرزنی در شهرک دانشگاه

لوله بازکنی و فنرزنی در شهرک دانشگاه